Algemene Voorwaarden Proeflokaal en arrangementen

Artikel 1 – Bezoekvoorwaarden

1.1 Bezoek 

  • De begintijd en eindtijd van een arrangement wordt in de reserveringsbevestiging vastgelegd. Indien een Arrangement of Activiteit aangepast dient te worden, omdat een deelnemer of groep deelnemers niet op tijd aanwezig is zal de eindtijd in verband met de planning van Brouwhoeve gehandhaafd blijven. Brouwhoeve is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de Activiteit of Arrangement geen doorgang kan vinden omdat een deelnemer of groep deelnemers niet op de overeengekomen begintijd aanwezig is.
  • Roken is niet toegestaan in het Proeflokaal en alle gebouwen op het terrein van Brouwhoeve ook  niet tijdens de excursie.
  • Verkleedpartijen zijn niet toegestaan in het Proeflokaal en tijdens de excursie.
  • Filmen is niet toegestaan tijdens de excursie.
  • Gedurende de excursie dient de bezoeker zich in overeenstemming met de wettelijke normen, in het bijzonder met betrekking tot de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door het personeel van Brouwhoeve gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
  • Een bezoeker die een reservering maakt voor anderen, verplicht zich om de verplichtingen voor een bezoeker uit deze bezoekvoorwaarden tevens op te leggen aan anderen.
    Honden en andere (huis) dieren zijn niet toegestaan op het terrein en gebouwen van Brouwhoeve i.v.m. de hygiëne in de brouwerij.

1.2 Toegankelijkheid
Mindervaliden, helaas is Brouwhoeve voor hen niet toegankelijk. Ook personen onder de 18 jaar worden niet toegelaten op Brouwhoeve.

1.3 Alcohol gebruik

  • Alcoholische dranken uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder.
  • Legitimatiebewijs verplicht

1.4 Aansprakelijkheid
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

1.5 Prijzen
Het Proeflokaal van Brouwhoeve is gerechtigd om haar prijzen te wijzigen.

Artikel 2 – Betalings- en annuleringsvoorwaarden excursies

2.1 Betalingsvoorwaarden
Betaling geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling via iDeal, Visa of MasterCard

2.2 Annuleringsvoorwaarden
Wanneer een arrangement wordt geannuleerd en er is al betaald dan bieden wij een tegoedbon aan. Deze wordt per e-mail verstuurd en kan worden gebruikt om ter waarde van het reeds betaalde bedrag nogmaals online een arrangement te betalen.

Artikel 3 – Website voorwaarden
Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden. Kunt u niet instemmen met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Deze website is slechts bestemd voor bezoekers vanaf 18 jaar. U verklaart hierbij dat u 18 jaar of ouder bent. Deze Brouwhoeve website is bestemd voor persoonlijk gebruik door particuliere consumenten.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid en eigendomsrecht

4.1 Aansprakelijkheid
Bierbrouwerij Brouwhoeve stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. Bierbrouwerij Brouwhoeve geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Bierbrouwerij Brouwhoeve is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Bierbrouwerij Brouwhoeve is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan Bierbrouwerij Brouwhoeve ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. Bierbrouwerij Brouwhoeve is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

4.2 Copyright
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Deze rechten berusten bij Bierbrouwerij Brouwhoeve. Zonder schriftelijke toestemming van Brouwhoeve is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

4.3 Merken
Alle merken op deze site zijn eigendom van Brouwhoeve, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Brouwhoeve is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

4.4 Hyperlinks
Deze website bevat links naar internetsites die door derden worden aangeboden en beheert, en waarover Brouwhoeve geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat Brouwhoeve de inhoud van de door derden beheerde sites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsoring relaties bestaan tussen Brouwhoeve en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Brouwhoeve is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van websites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar Brouwhoeve mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.

Artikel 5 – privacy voorwaarden
Indien u gegevens invoert, staat u ervoor in dat de gegevens juist zijn ingevuld. Door het invoeren van persoonlijke gegevens gaat u, als klant, ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de klantenadministratie. De Brouwhoeve neemt grote zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de omgang met gegevens van klant. Uw gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst en om desgewenst interessante en passende aanbiedingen te doen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, een en ander met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in of om verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Brouwhoeve.

5.1 Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Scroll naar top